Görme Engelliler

Askeri Lise Başvuruları

Askeri Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okullarına Başvurular başlamıştır. Devamı...

Askeri Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okullarına Başvuruları 10 Şubat 2014-07 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihi

20Nisan 2014´tür. Başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

Askeri Lise Başvuru ve Giriş Koşulları

Öğrenim İle İlgili Koşullar

 • Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının 8 nci sınıfında okuyor olmak ve sınava giriş yılının Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir).
 • Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) en az 3,50 (100´lük sistemde 75) olmak.
 • Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşama sınavına gelirken adaylar tarafından yanlarında getirilecektir.)

Sağlık, Boy-Kilo ve Yaş İle İlgili Koşullar

 • Sınava giriş yılında en fazla 16 yaşında, en az 13 yaşında olmak(Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.)
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ortaöğretim okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak (vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak, duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak.)
 • Sevk edileceği askeri hastaneden; IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ için "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR, UÇUCU YETİŞTİRİLMEYE ELVERİŞLİDİR.", diğer askeri liseler için "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR." kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak.
 • Türkçe’yi kusursuz konuşmak. (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.)
 • Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun sınırlar içinde bulunmak,

Yaş

En Az Boy (cm)

Kilo (Kg)

En Fazla Boy (cm)

Kilo (Kg)

13 140,5 30 171,5 67,45
14 146,5 34,2 178,5 72,8
15 152,5 39,5 182,5 77,5
16 158 44,9 185 80,8

Sosyal Durum, Ahlak ve Karakterle İlgili Koşullar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
 • Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.
 • Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

Işıklar Askeri Hava Lisesi İçin Gerekli Diğer Koşullar

 

 • Işıklar Askeri Hava Lisesine girebilmek için, Askeri Liselere Giriş Sınavı Aday Bilgi Formunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tercihinde bulunmak,
 • ÖSYM tarafından yapılan ve 1’nci seçim aşaması olan Askeri Liseler Sınavı (ALS)´ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen olan baraj puanı almak,
 • Baraj puanı aşan adaylar için, Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Mülakat, Psikoteknik Test ve Sağlık muayenesi aşamalarını içeren 2´nci Seçim Aşamasını başarıyla tamamlamak,
 • Performans Puanına göre yapılacak sıralamada Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde olmak.
 • “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” ’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek. 

Başvuru ile ilgili sorularınızı Rehber Öğretmeni Recep SEMİZ´e sorabilirsiniz.

Başvuru Kılavuzunu görmek için tıklayınız